Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
27.11.2016 19:03 - Краят на Исус
Автор: kuzmo Категория: Забавление   
Прочетен: 1197 Коментари: 0 Гласове:
3

Последна промяна: 28.11.2016 08:59

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg
image

ако не ви се губи време в четене просто минете на последния абзац

Posted on 26.11.2016 by kuzmo.k

Кога ще настъпи божието царство?

В евангелиe от Матей и Лука Исус заявява, че второто пришествие ще настъпи в съвсем близко бъдеще, още докато някой от присъстващите са все още живи.

Матей гл.16:25 „Защото който иска да спаси живота си, ще го изгуби…
28 Истина ви казвам: Има някои от стоящите тука, които никак няма да вкусят смърт докле не видят Човешкия син идещ в царството Си.“
от Матей гл. 10:22 „Ще бъдете мразени от всички, поради Моето име; а който устои до край
23 А когато ви гонят от тоя град, бягайте в другия; защото истина ви казвам: Няма да изходите Израилевите градове докле дойде Човешкият Син.“
Лука гл. 9:27 „А казвам ви наистина, има някои от тук стоящите, които никак няма да вкусят смърт докле не видят Божието царство.“

Исус ли е Божият син?

Матей гл 26:63 „… Първосвещеникът му каза: Заклевам Те в живия Бог да ни кажеш: Ти ли си Христос Божият Син?
64 Исус му каза: Ти рече. Но казвам ви, от сега нататък ще видите Човешкия Син седящ отдясно на силата и идещ на небесните облаци.“
Никой не е виждал Исус да седи на облак.

Празни ли са обещанията на Исус?

Апостол Павел убедено вярва, че живее в последните времена и Исус ще се върне всеки момент, докато той е още жив. Както знаем това не се случва.

Евреи 10:37 „Защото още твърде малко време И ще дойде Тоя, Който има да дойде, и не ще се забави.
1 Солунци гл.4:15 „Защото това ви казваме чрез Господното слово, че ние, които останем живи до Господното пришествие, няма да предварим починалите.
16 Понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при глас на архангел и при Божия тръба; и мъртвите в Христа ще възкръснат по-напред;
17 после ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците да посрещнем Господа във въздуха; и така ще бъдем всякога с Господа.“
При срещата с учениците на Тевериадското езеро Исус им им обяснява, че един от тях – онзи когото обича? – може и да остане в света жив до неговото завръщане.
Йоан гл. 21:21 „Него, прочее, като видя, Петър казва на Исуса, Господи, а на този какво ще стане?
22 Исус му каза: Ако искам да остане той докле дойда, тебе що ти е? Ти върви след Мене.23 И така, разнесе се между братята тази дума, че този ученик нямаше да умре.“

В плът ли възкръсва Исус?

Когато Исус се появява пред Мария Магдалена той и казва да не го докосва, защото още не се е възнесъл. Но се оказва, че други могат да го пипат. През това време няма никакви споменавания или доказателства отразени в евангелията, че нещо се е променило. Исус се възкачва на небето след осмия ден.
ЙОАН гл. 20:16 „Марийо! Тя се обърна и Му рече на еврейски: Равуни! което значи, Учителю!
17 Казва й Исус: Не се допирай до Мене, защото още не съм се възнесъл при Отца; но иди при братята Ми и кажи им: Възнасям се при Моя Отец и вашия Отец, при Моя Бог и вашия Бог.“

Но Исус кара други да го пипат. Къде е разликата?
ЛУКА гл 24:39 „Погледнете ръцете Ми и нозете Ми, че съм Аз същият; попипайте Ме и вижте, защото дух няма меса и кости, както виждате, че Аз имам.“
ЙОАН гл. 20:26 „И подир осем дни учениците Му пак бяха вътре, и Тома с тях. Исус дохожда, като беше заключена вратата, застана насред, и рече: Мир вам!
27 Тогава каза на Тома: Дай си пръста тука и виж ръцете Ми, и дай ръката си и тури я в ребрата Ми; и не бъди невярващ, а вярващ.“
Сега, вижте, пипала ме е жена. Винаги е по-приятно от да те пипа мъж.

 

Съществува ли според Библията изкупление на греховете?

    За какво умря Исус?

Исус Умря за нашите грехове.
РИМЛЯНИ 4:24 „… като вярваме в Този, Който е възкресил от мъртвите Исуса, нашия Господ, Който биде предаден за прегрешенията ни, и биде възкресен за оправданието ни.“
1.ПЕТЪР 2:18 „Защото и Христос един път пострада за греховете, Праведният за неправедните, за да ни приведе при Бога, бидейки умъртвен по плът, а оживотворен по дух“
1.ЙОАН 2:1 „… но ако съгреши някой, имаме ходатай при Отца, Исуса Христа праведния. Той е умилостивение за нашите грехове, и не само за нашите, но и за греховете на целия свят.“
КОРИНТЯНИ 15:3 „Защото първо ви предадох онова, което и приех, че Христос умря за греховете ни според писанията; че бе погребан; че биде възкресен на третия ден според писанията“

Но според Библията никой не може да умре заради греха на друг.
ВТОРОЗАКОНИЕ 24:16 „Бащите да се не умъртвяват поради чадата, нито чадата да се умъртвяват поради бащите; всеки поради собствения си грях да бъде умъртвяван.“
ЙЕЗЕКИЛ18:4 „Ето, всичките души са Мои; както душата на бащата, така и душата на сина е Моя; душата, която е съгрешила, тя ще умре. 20 Душата, която греши, тя ще умре; синът няма да понесе наказанието на бащиното беззаконие, нито ще понесе бащата наказанието на синовото беззаконие; правдата на праведния ще бъде за него, и беззаконието на беззаконника ще бъде за него. 30 Затова, доме Израилев, Аз ще ви съдя, всеки според постъпките му, казва Господ Иеова.“
ПСАЛМИ 49:7 „Ни един от тях не може никак да изкупи брата си, Нито да даде Богу откуп за него. Защото толкова скъп е откупът на душата им“
ЙЕРЕМИЯ 31:30 „Но всеки ще умира за своето си беззаконие.“

●  Бог и Исус са едно, но Исус не вярва в Бога.

 Матей 27:46 „А около деветия час Исус извика със силен глас: Или, Или, лама савахтани? сиреч: Боже Мой, Боже Мой, защо си Ме оставил?“
Марк 15:34 „И на деветия час Исус извика със силен глас: „Елои, Елои Лама Савахтани“? което значи: Боже Мой, Боже Мой, защо си Ме оставил?“

Тук цялата концепция се проваля, Исус не вярва в баща си, а иска хората да повярват в него. Няма как да стане.

Според Лука обаче гл. 23: 46 „И Исус извика със силен глас и рече: Отче в Твоите ръце предавам духа Си. И това като рече, издъхна.“
А разберете се кое как е.

Земетресения и възкресения


Смъртта на Исус
Марк 15:33 „А на шестия час, настана тъмнина по цялата земя, трая до деветия час.“
Матей 27:51 „И, ето, завесата на храма се раздра на две от горе до долу, земята се разтресе, скалите се разпукаха, 52 гробовете се разтвориха и много тела на починалите светии бяха възкресени, 53 (които, като излязоха от гробовете след Неговото възкресение, влязоха в светия град, и се явиха на мнозина).“
Лука гл. 23:45 „като потъмня слънцето; и завесата на храма се раздра през средата.
46 И Исус извика със силен глас и рече: Отче в Твоите ръце предавам духа Си. И това като рече, издъхна.“
3 часово слънчево затъмнение по време на разпятието? Няма такъв астрономически феномен. Пълната фаза трае 2-3 мин, максимум до 7. Няма как това да е достоверно.

 3-те дни в гроба са максимум 2


Исус е бил разпънат в петък и е починал същият ден вечерта, нали? Ако това е така, как той е прекарал три дена в гроба, но е бил възкресен в неделя сутринта?
Тоест пророчеството не е изпълнено. Исус не е месията.
Матей 12:40 „Защото, както Иона беше в корема на морското чудовище три дни и три нощи, така и Човешкият Син ще бъде в сърцето на земята три дни и три нощи.”
Матей 16: 21 „От тогава Исус почна да известява на учениците Си, че трябва да отиде в Ерусалим, и много да пострада от старейшините, главните свещеници и книжниците, и да бъде убит, и на третия ден да бъде възкресен.“
Лука 9: 22 „Човешкият Син трябва много да пострада, и да бъде отхвърлен от старейшините, главните свещеници и книжниците, да бъде убит, и на третия ден да бъде възкресен.“
Марк 8:31 „И почна да ги учи как Човешкият Син трябва много да пострада, и да бъде отхвърлен от старейшините, главните свещеници, книжниците, и да бъде убит, и след три дни да възкръсне.“

Версии за възкресението


Марк. гл 16. Магдалена намира гробницата празна и вътре седи юноша. Юношата и казва, че Исус отива в Галилея. Явява се първо на Магдалена по-късно същия ден.
Матей гл 28. Става земетресение и ангел слиза от небето пред Магдалена. Ангела твърди, че Исус ще им се появи пред учениците си в Галилея.
Лука гл. 24. В гробницата двама мъже съобщават, че Исус е възкръснал. После Исус се появява пред двама от учениците си (Клеопа и още някой си) в село на име Елмус в околностите на Йерусалим, но те не го разпознават изобщо. Същата вечер Исус посещава вечеря и се явява пред останалите си ученици в Йерусалим. Възнася се във Витания.
Йоан гл 20. Исус е погребан в гроб в градина. Първи идва Симон Петър и влиза в гроба. След като те си тръгват Магдалена надника в дупката на гроба и вижда вътре два ангела, а после и самият Исус, който и говори, (но тя го взима за градинар?) Същата вечер Исус се явява на събрания на учениците си, отново в Йерусалим.
Коя от всички версии е достоверна?

 Финални думи.


Знаете ли какви са думите на Исус с които завършва последната книга от Библията?
Откровение гл. 22 стих 20:
“ Оня, Който свидетелствува за това, казва: НАИСТИНА ИДА СКОРО. Амин! Дойди, Господи Исусе! “
2000 години по-късно – все още чакаме зеления хайвер.

 

image


  Related

Исус пробутва зелен хайверIn

Потеклото на Месията

Исус лъже и мажеI

SaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveГласувай:
3
0Следващ постинг
Предишен постинг

Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: kuzmo
Категория: Забавление
Прочетен: 859258
Постинги: 360
Коментари: 488
Гласове: 542
Календар
«  Март, 2021  
ПВСЧПСН
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031